OVER DAWNY

Wie zijn wij

Dr. A.W. Siegel, Sr. Onderzoeker, werkt samen met Dr. D.H. Schweitzer, Internist – endocrinoloog die als medisch specialist deel uitmaakt van het expertise osteoporose centrum van het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft. Dr. Schweitzer en zijn team hebben de ambitie om de geleverde patiëntenzorg naar een hoger plan te brengen door de standaard osteoporose en fractuurbehandeling aan te vullen met zinvolle interventies op het gebied van valpreventie. Zinvolle interventies zijn alleen mogelijk door krachtige factoren die tot vallen aanzetten inzichtelijk te maken. Hiervoor is voorbereidend onderzoek aan de gang en worden klinische protocollen ontwikkeld. In ons onderzoek naar het voorkomen van (nieuwe) valincidenten concentreren wij ons op valpreventie van nachtelijk vallen. Het gekozen instrumentarium is de ‘’wearable’’, die fysiologische parameters meten aan de patiënt in zijn dagelijkse doen kunnen vastleggen via Dawny. Er vindt veel ontwikkeling plaats op dit gebied maar er is meer, vooral klinisch onderzoek, nodig om het in de routine patiëntenzorg te kunnen toepassen.

Dawny

Sprint 4

Sprint 5

Design

Sprint 6