.

 

Onderzoek met Dawny van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. 

Over de ontwikkeling van Dawny, deel 1 

 

Onze ziekenhuisonderzoeksactiviteit verloopt in verschillende vormen (zoals val-, delier- en terugvalpreventie als het gaat om gezonder leven). Preventie ook als concept van moderne ziekenhuiszorg dat aansluit bij het speerpunt levensloopgeneeskunde van Reinier. Een ziekenhuis van en voor iedereen. E-tooling kan hierbij behulpzaam zijn.

En zo begon ik aan een nieuwe hobby: e-health ontwikkelen vanuit Reinier de Graaf. Samen met Willy Siegel, senior scientist, een van mijn oudste vrienden. Ik had een droom en die droom heet tegenwoordig ‘Dawny’. Het is een nieuw platform dat ontwikkeld is om verschillende aspecten van gezondheid in en buiten ons ziekenhuis te managen. Je kunt er onder meer de input van verschillende wearables mee integreren. Zo maakt Dawny de slaap d.m.v. patronen zichtbaar. Misschien kunnen bepaalde patronen wel de kans op nachtelijk vallen voorspellen. Je kunt ook herstel en revalidatie van meerdere patiënten tegelijk met Dawny in de gaten houden.

Over Dawny en de huidige stand van zaken gaat deze column. Dit is aflevering nummer 1.

Het idee ontstond omdat ik in de praktijk zag dat veel oudere patiënten net niet meer naar huis kunnen na een laatste ziekenhuisopname. Verder is het zo dat poliklinische patiënten wel vaak adviezen en pillen krijgen maar daarmee houdt het vaak op. Stel je toch eens voor dat we onze patiënten met slimme e-tooling verder kunnen helpen. Misschien verlicht dit ook wel de taak van de huisartsen, onze partners in de ketenzorg.

 

Aan de slag dan maar.  Een plan kan alleen maar slagen met ondersteuning van sponsoren. De WAC, DSW en de stichting Bavo deden dat. Toen werd een gemotiveerd team samengesteld. Allemaal mensen die tegen lage kosten willen en kunnen bijdragen. Een startup met jonge gasten. Bytecode BV Delfgauw deed mee. Vervolgens een keur aan Reinier-mensen met kennis van AVG-eisen, patiëntveiligheid en rechtsbijstand. Dawny zit nog middenin de afspraken en contacten.

Wat heb je verder nodig:

-Een logo (ontworpen door Willy Siegel en Rosanne van der Hoeven),

-Een open platform (wij kozen dat van Fitbit®),

-Een eigen website (zie www.dawny.nl).

-Vervolgens een plekje bevechten in de Playstore® (dat is gelukt dankzij Luciano Nooyen en Jeroen van Steijn van Bytecode BV),

-En een plekje in de Appstore®, grote klus, hier moet nog aan begonnen worden.

 

Waar staat Dawny nu, op het moment van column schrijven? De basis werkt goed. Het kan feilloos bewegings- en slaapgegevens van Fitbit® met hartritme- en weefselzuurstofgegevens van Nonin® integreren.

 

 

Illustratie: Fusiebeeld tussen een Fitbit® slaapfaseregistratie (wakker, oppervlakkige slaap, REM-slaap en diepe slaap). Daarboven de gele en de rode lijnen: hartslag gemeten door Fitbit® en Nonin®, daarboven de lichtgroene lijn: gem. zuurstofgehalte (Sp02)/min; de donkergroene lijn: Sp02/10 sec. (beide groene lijnen met Nonin®). De zwarte spikes representeren bewegingsactiviteit. De horizontale zwarte lijn totaal aantal stappen.

 

Bytecode is op dit moment op zoek naar het sneller ‘binnenhalen’ van gegevens.

Verder moet Dawny voldoen aan het Software-as-a-Service (SaaS) systeem voor ziekenhuizen. Deskundig advies van onze ICT-, privacy- en juridische afdeling is onontbeerlijk in de vervolgstappen van dit proces.